Ne glede nato, da so zadnja leta individualna potovanja in počitnice v porastu pa še vedno veliko ljudi raje potuje s turističnimi agencijami. Takrat ni potrebno vlagati energijo za organizacijo, in četudi gre kaj narobe, za nas poskrbijo zaposleni v turistični agenciji.

Organizatorji potovanj oziroma turistične agencije praviloma obvladajo svoj posel, a vendarle se pri turističnih paketih vedno lahko kaj zalomi – bodisi zaradi slabe organizacije bodisi zaradi dejavnikov na katere nima vpliva niti sam organizator. A kakšne so sploh naše pravice in kdaj jih lahko samozavestno uveljavljamo, pa je večini vendarle nekoliko tuje, zato je prav, da se z njimi seznanimo in da v primeru neskladnosti s sklenjeno pogodbo pri turističnih paketih, vemo kako (pravočasno) ukrepati.

Kaj sploh je turistični paket?

Pogodba o paketnem potovanju po Zakonu o varstvu potrošnikov je vsaka pogodba o turističnem paketu. Turistični paket pa pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih potovalnih storitev za namene istega potovanja ali počitnic. Če se turistični paket zagotovi na podlagi ločenih pogodb, se za pogodbo o paketnem potovanju štejejo vse pogodbe, ki zajemajo potovalne storitve, vključene v turistični paket.

Kako ukrepati, ko pri zakupljenem turističnem paketu ne dobimo tistega, kar smo plačali?

  1. Ukrepajte takoj že na sami destinaciji

Najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam je ta, da v primeru odstopanj pri vplačanem turističnem paketu ukrepate takoj. To pravzaprav pomeni, ko ste že na sami destinaciji, da na nepravilnosti čim prej opozorite vodnika ali predstavnika turistične agencije oziroma organizatorja potovanj. Tako se praviloma vi izognete slabi volji zaradi neustrezne storitve, ponudniku pri katerem ste vplačali turistični paket, pa ponudite priložnost, da napako ustrezno popravi. Vsak boljši organizator potovanj praviloma z reševanjem napak ne bi smel imeti problemov, saj ga tudi reševanje le-teh dela boljše od drugih.

  1. Priskrbite si dokaze

V primeru, da organizator potovanj ne sliši vaših utemeljenih odstopanj od sklenjene pogodbe, boste doma najlažje uveljavljali vašo zahtevo po znižanju cene zaradi odstopanj od sklenjene pogodbe za turistični paket, z dokazi. Ker ima vsak od nas na potovanjih ali počitnicah s seboj telefon, lahko neustrezno sobo fotografira, morda si priskrbite še pisno potrdilo predstavnika organizatorja potovanj / turistične agencije ali vodnika, da storitve res niso bile takšne, kot so vam bile predstavljene v pogodbi. Poleg tega pa je vedno dober dokaz tudi pisna komunikacija, iz katere je dobro razvidno kaj vse ste pri sklenitvi turističnega paketa plačali.

Če pri odstopanjih od vaše pogodbe naletite na gluha ušesa lahko pomanjkljivosti odpravite tudi sami in na stroške agencije (npr. neustrezno sobo nadomestite z ustrezno in po prihodu domov zahtevate denar nazaj). Pri tem res ne pozabite na čim več dokazov o neustreznosti.

  1. Pisno pritožbo oddajte čim prej po prihodu domov

Če je res prišlo do odstopanja v primeru pogodbe pri vašem turističnem paketu in napake niso bile odpravljene na sami destinaciji, bo najbolje, da oddate pisno pritožbo z dokazi o neskladju čim prej po prihodu domov in postavite zahtevek. Za vsako neskladnost s pogodbo lahko zahtevate sorazmerno znižanje cene ter morebitno škodo, ki vam je nastala, kar v določenih primerih zajema tudi škodo zaradi izgubljenega užitka dopusta. Do kakšnih znižanih cen bi lahko bili upravičeni si lahko pogledate v Frankfurtsko tabelo.

Kaj lahko storite če se cene turističnemu paketu pred odhodom povišajo ali se spremeni program?

Po tem, ko ste vaš turistični paket vplačali, lahko organizator le izjemoma zviša ceno, kar mora biti določeno že v pogodbi. Upravičeni razlogi so rast cen goriva, zvišanje davkov, pristojbin ali taks s strani tretjih oseb ter sprememba menjalniškega tečaja. Če zvišanje cene presega 8%, vas mora organizator o spremembah obvestiti in določiti razumen rok, v katerem lahko brez kakršnih koli stroškov odstopite od pogodbe.

Pri spremembi programa, v kolikor je ta sprememba zanemarljiva in je ta možnost zapisana tudi v pogodbi pri sklenitvi turističnega paketa ter vas organizator o spremembi pred odhodom obvesti, niste upravičeni do znižanja cen ali kakršnega drugega nadomestila. Če pa bi organizator bistveno spremenil katero od glavnih značilnosti potovalnih storitev (na primer čas prihoda / odhoda, kar lahko povzroči težave pri koriščenju dopusta v službi ali pri organizaciji prevoza, namestitve) , bi vas moral o tem obvestiti in vam postaviti razumen rok, v katerem lahko od pogodbe odstopite. V tem primeru vam lahko organizator ponudi nadomestno potovanje in v kolikor ga ne sprejmete, vam mora v 14-ih dneh vrniti vplačan denar.

Včasih se lahko zgodi, da se program spremeni tudi na sami destinaciji po začetku potovanja. V takem primeru vam mora organizator ponuditi ustrezne nadomestne storitve, ki so vsaj enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. V takem primeru niste upravičeni do znižanja cene ali odškodnine, saj ste vseeno dobili ustrezno ali celo boljšo zamenjavo in se z njo enostavno morate strinjati. V kolikor je zamenjava slabše kakovosti pa mora organizator znižati ceno turističnega paketa, sicer lahko zavrnete zamenjavo ali zahtevate sorazmerno znižanje cene oziroma povrnitev škode, tudi če od pogodbe ne odstopite.

Kako je v primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja oziroma turistične agencije?

V primeru neizogibnih in izrednih okoliščin, na katere organizator nima vpliva, ima le-ta pravico do odpovedi potovanja. O tem vas mora sicer obvestiti pred začetkom potovanja in vam tudi vrniti celotno vaše vplačilo. Organizator lahko odpove potovanje tudi v primeru premajhnega števila prijavljenih potnikov, kar mora biti zapisano v pogodbi. Obstajajo vnaprej predpisani zakonski roki, znotraj katerih vas organizator o odpovedi potovanja mora obvestiti:

  • Dolžina potovanja do 2 dni => 48 ur pred odhodom
  • Dolžina potovanja 2-6 dni => 7 dni pred odhodom
  • Dolžina potovanja nad 6 dni => 20 dni pred odhodom

Kdaj niste upravičeni do znižanja cen ter odškodnine?

Do sorazmernega znižanja cene in odškodnine niste upravičeni, če organizator dokaže, da ste za neskladnost odgovorni sami. Do odškodnine pa niste upravičeni tudi če je neskladnost posledica izrednih okoliščin, na katere nima organizator potovanj nobenega vpliva, ali je za neskladnost odgovorna tretja oseba, ki ni povezana z zagotavljanjem potovalnih storitev, če je bila ta neskladnost neizogibna in nepredvidljiva.

Koliko časa je na voljo za pritožbo?

Kljub temu, da je zakon na strani potrošnika, pa vam vseeno polagam na srce, da skušate pomanjkljivosti odpraviti takoj, ko se le-te pojavijo in da vam tovrstni manjši spodrsljaji vendarle ne pokvarijo dopusta. Navsezadnje se tudi turistične agencije oziroma organizatorji potovanja, praviloma vedno trudijo, da bi gostje bili z njihovimi storitvami zadovoljni in širili naprej dober glas. In prav to, kako se v primeru nepravilnosti le-ti odzovejo nanje, loči dobra podjetja od slabših, zato se  je še pred rezervacijo turističnega paketa vredno pozanimate s katero turistično agencijo greste in morda zaradi kakovostne storitve vplačati tudi kakšen Evro več, kot pa na koncu izgubljati čas s pisanjem pritožbe, dokazi in obilico slabe volje.

Še več in podrobneje o vaših pravicah najdete na strani na strani Zveze Potrošnikov Slovenija ali na družbenih omrežjih pod oznako #yourEUright, v sklopu kampanje Evropske unije